Spiral
Mind in Geboorte
 • Slide

Baringspijn

Wat is baringspijn?

Baringspijn is een multidimensioneel fenomeen waar binnen men een sensorische, affectieve en cognitieve dimensie kan onderscheiden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de cognitieve en emotionele componenten van baringspijn een belangrijke rol spelen in de pijnbeleving. Baringspijn wordt dus niet bepaald door de intensiteit alleen. De perceptie van baringspijn hangt o.a. van vele psychische, contextuele en culturele factoren af.

Definitie:
Baringspijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording tijdens de baring, die wordt veroorzaakt door een complexe samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren, en in sterke mate wordt bepaald door individuele interpretatie en anticipatie.

(van Cranenburgh & Veringa, 2010) 

Functie van baringspijn:

 • een goed functionerend pijnsysteem speelt een rol bij het signaleren van de voortgang, knelpunten en complicaties tijdens de baring
 • pijn richt de aandacht van de barende vrouw dwingend op het eigen lichaam
 • heeft een invloed op baringsgedrag bv. wel of niet persen
 • lokt empathie en ondersteuning uit 
 • pijn zet talrijke (in principe) nuttige stressmechanismen in werking: de stijging van catecholamine-, cortisol- en oxytocinespiegels in het bloed is belangrijk voor de voortgang van de baring en werkt motivatie- en prestatieverhogend.
   

Mindfulness perspectief op baringspijn

Baringspijn kan gezien worden als een transformatiepijn, ofwel een normale pijn. Wat niet weg neemt dat baringspijn een van de grootse uitdagingen van de bevalling is. Tijdens een bevalling vinden in een korte periode van een paar uur tot één dag veel lichaamsveranderingen plaats. En wanneer een lichaam zo snel verandert voelen we intense transformatiepijn. Het is niet gemakkelijk om in een bevallend lichaam te zijn. Mindfulness meditaties kunnen je helpen hoe je met transformatiepijn kunt werken o.a. door middel van Pijn meditatie met ijs.

Bron: N. Bardacke, Mindful Bevallen

 

Wat is pijn?

Pijn is een multidimensioneel fenomeen. Men onderscheidt drie dimensies: sensorische (plaats en aard), affectieve (pijn als emotie) en cognitieve (gedachten ten gevolge van pijn). Pijn wordt dus niet bepaald door de intensiteit alleen. De pijnperceptie is bovendien zeer variabel en hangt van vele psychische, somatische, contextuele en culturele factoren af.

Er wordt binnen de IASP (International Association for the Study of Pain) continu nagedacht en gediscussieerd over de definitie van pijn. Op dit moment luidt deze:

Definitie:
Pijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording, die verband houdt met feitelijke of mogelijke schade, of wordt beschreven in termen van weefselschade. Pijn is altijd subjectief. Ieder individu leert het woord pijn te gebruiken op basis van ervaringen met weefselschade vroeg in het leven.


Functie van pijn:

 • de evolutionaire waarde van pijn zit in het onaangename ervan, juist daarom is gedrag dwingend bv. anders lopen met een pijnlijk been
 • pijn is een signaal en heeft een waarschuwende functie
 • pijn is een stressor, daardoor wordt de fysiologie ingesteld op de heersende biologische situatie en noodzaak (vlucht- of vechtreacties) 
 • pijn is een emotie (hoe erg, hoe aangenaam) en zet aan tot gedrag
 • pijn heeft ook een cognitieve component, zet aan het denken (er is iets, hoort erbij, is nodig, of “het gaat fout”)
 • pijn activeert een uitgebreid neuraal systeem: vele uithoeken in de hersenen (en daarmee functies) worden beïnvloed

Met het wegnemen van pijn verdwijnen ook de nuttige functies van pijn. Het is noodzakelijk om altijd na te denken over de zin van pijn voordat deze eventueel bestreden wordt.

"Pijn is een vitale emotie. Zonder pijn en pijnzin is het verdere leven niet mogelijk."