Spiral
Mind in Geboorte
  • Slide

BARINGSPIJN

Wat is baringspijn?

Baringspijn is een multidimensioneel fenomeen waar binnen men een sensorische, affectieve en cognitieve dimensie kan onderscheiden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de cognitieve en emotionele componenten van baringspijn een belangrijke rol spelen in de pijnbeleving. Baringspijn wordt dus niet bepaald door de intensiteit alleen. De perceptie van baringspijn hangt o.a. van vele psychische, contextuele en culturele factoren af.

Definitie:
Baringspijn is een onaangename sensorische en emotionele gewaarwording tijdens de baring, die wordt veroorzaakt door een complexe samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren, en in sterke mate wordt bepaald door individuele interpretatie en anticipatie. van Cranenburgh & Veringa, 2010

Functie van baringspijn:

  • een goed functionerend pijnsysteem speelt een rol bij het signaleren van de voortgang, knelpunten en complicaties tijdens de baring
  • pijn richt de aandacht van de barende vrouw dwingend op het eigen lichaam
  • heeft een invloed op baringsgedrag bv. wel of niet persen
  • lokt empathie en ondersteuning uit 
  • pijn zet talrijke (in principe) nuttige stressmechanismen in werking: de stijging van catecholamine-, cortisol- en oxytocinespiegels in het bloed is belangrijk voor de voortgang van de baring en werkt motivatie- en prestatieverhogend. 

Mindfulness perspectief op baringspijn

Baringspijn kan gezien worden als een transformatiepijn, ofwel een normale pijn. Wat niet weg neemt dat baringspijn een van de grootse uitdagingen van de bevalling is. Tijdens een bevalling vinden in een korte periode van een paar uur tot één dag veel lichaamsveranderingen plaats. En wanneer een lichaam zo snel verandert voelen we intense transformatiepijn. Het is niet gemakkelijk om in een bevallend lichaam te zijn. Mindfulness meditaties kunnen je helpen hoe je met transformatiepijn kunt werken o.a. door middel van Pijn meditatie met ijs.

Bron: N. Bardacke, Mindful Bevallen

Verloskunde en neurowetenschappen

Inzichten uit de neurowetenschappen kunnen ons denken en handelen ten aanzien van baringspijn nuanceren en wellicht ingrijpend veranderen. Zien we baringspijn als vijand of als metgezel? Een reële attitude zit er ergens tussenin.

Van oudsher benadrukken verloskundigen dat de baring een normale fysiologische gebeurtenis is. Dit impliceert dat we inzicht moeten hebben respectievelijk krijgen in de rol van de baringspijn en het functioneren van het pijnsysteem tijdens de baring. Verloskundigen zullen in staat moeten zijn een pijnanalyse te maken om beslissingen te nemen t.a.v. coachen en pijninterventie. Om de complexe baringspijn beter te begrijpen en begeleiden zouden de verloskundigen gebruik kunnen maken van de inzichten over pijn die binnen neurowetenschappen zijn ontwikkeld. De invloed van emoties en cognities op de menselijke fysiologie en op de pijnperceptie is zo langzamerhand een bewezen feit. De verloskunde kan daar haar voordeel mee doen!

Met het wegnemen van pijn verdwijnen ook de nuttige functies van pijn. Het is noodzakelijk om altijd na te denken over de zin van pijn voordat deze eventueel bestreden wordt.

Pijn is een vitale emotie. Zonder pijn en pijnzin is het verdere leven niet mogelijk.