Spiral
Mind in Geboorte

Mindfulness Consult

Mindfulness Consult voor Zwangeren met Angst of Stress

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
Rumi

 

Dit consult is gebaseerd op het biopsychosociaal model en de boeddhistische psychologie.  Het biopsychosociaal model is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten zoals het lichaam, maar ook voor psychologische (gedachten en emoties) en sociale factoren (contacten en omgeving) die mede bepalend zijn voor het welzijn van de individu. Boeddhistische psychologie is een prototype van de wetenschappelijke psychologie en al vele eeuwen geleden ontwikkeld. Wetenschappelijke psychologie is ook bekend als Westerse psychologie en houdt zich bezig met het onderzoeken van het bewustzijn en gedragingen op basis van observaties. Boeddhistische psychologie is een ervaringspsychologie, die tot de dag van vandaag blijkt te kloppen met de bevindingen uit de wetenschappelijk psychologie.

U ontvangt van elk consult een samenvattend verslag, dat u aan uw hulpverlener kunt voorleggen om de zorg rondom uw zwangerschap, bevalling en de periode daarna te kunnen optimaliseren. Het is aan te raden om deze consulten samen met uw partner of een voor u belangrijke persoon te volgen. 

Intake

Op basis van een telefonisch intakegesprek (ca. 30 minuten) wordt duidelijk of deze consulten geschikt voor u zijn of dat u naar een andere hulpverlener doorverwezen zou kunnen worden. Voor u is dit een oriënterend gesprek op basis waarvan u besluit of u door wilt gaan.

 Inhoud van consult

Tijdens dit consult wordt uw lichaam, psyche en familie/sociaal leven in kaart gebracht. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op uw kwetsbaarheden en krachten. Op deze manier wordt het meer duidelijk wat uw stresspatroon is, welke blokkades zijn er om de kalmte, wijsheid en vriendelijkheid die u al bezit  tot hun recht te laten komen. Op basis hiervan ontvangt u een advies voor eventuele verdere zorg. Het eerste consult duurt 1 ½ uur.

 Vervolgconsult

Afhankelijk van uw behoefte kan een vervolgconsult afgesproken worden. In dit consult wordt verder ingegaan op de bevinden van het eerste consult. Ook op basis hiervan ontvangt u een advies voor eventuele verdere zorg. Het vervolgconsult duurt 1 uur.

Tarief

Intakegesprek is gratis.

Eerste consult incl.  verslag kost € 150,00 (incl.btw).

Vervolgconsult € 90 (incl.btw).

Deze consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Als u op basis van dit consult besluit deel te nemen aan een van de mindfulnesstrainingen van Mind in Geboorte dan wordt het betaalde bedrag voor het eerste consult in mindering gebracht op de kosten daarvan.

Locatie:

"De Aap van Bilderdijk" Westeinde 175 R
2512 GX Den Haag

Route, openbaar vervoer en parkeren: klik hier

You can't stop the waves, but you can learn to surf.

Jon Kabat-Zinn

 Meld je hier aan:

Aanvraagformulier individuele consulten

Velden met een * zijn verplichte velden